Ideella föreningen Örsjö Bygdegård

 

Vi håller på att uppdatera våra hyresvilkor, de kommer att publiceras på hemsidan när de är klara.  Förfrågningar kring detta ta kontakt med vår vaktmästare Markus.